In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Zakładka poświęcona
poszukiwaniom, lokalizacji
i badaniom sierpeckiego zamku!


Partnerstwo i współpraca
Ogólna klauzula informacyjna - RODO w Pracowni
poniedziałek, 03 września 2018 12:24

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.         Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


                      I.  Administrator danych osobowych

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc z siedzibą w Sierpcu, ul. Płocka 30, II piętro.


II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pod lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


 III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:


  1. w celu korzystania z zasobów Pracowni, imprez organizowanych przez Pracownię np. zajęć dla dzieci i młodzieży na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


V. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane zgodnie z klasyfikacją archiwizacji ze względu na realizację zadań władzy publicznej. Jeśli wyrażałeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.


VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: za Twoją zgodą w ramach działalności statutowej Pracowni polegającej na zbieraniu i opracowywaniu materiałów historycznych związanych z dziejami miasta Sierpca.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firma informatyczna.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:


  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i nie wiąże się z konsekwencjami dla osoby.


IX.  Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego.