In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Zakładka poświęcona
poszukiwaniom, lokalizacji
i badaniom sierpeckiego zamku!


Partnerstwo i współpraca
O Pracowni
poniedziałek, 09 maja 2011 19:09

[english] [на русском языке]

W roku 2007 Burmistrz oraz Radni Miejscy dostrzegli potrzebę utworzenia instytucji, która zajmowałaby się dokumentowaniem i opracowywaniem historii naszego miasta - zarówno dziejów minionych, jak również wydarzeń bieżących. Placówki o takich zadaniach do tej pory w naszym mieście nie było, dlatego też w dniu 4 kwietnia 2007 r. Uchwałą rady Miejskiej Sierpca została powołana Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Funkcjonowanie rozpoczęła 13 sierpnia 2007r., z chwilą powołania dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu. Stanowisko to objął Tomasz Krukowski, który praktycznie od podstaw zorganizował jednostkę i rozpoczął proces pozyskiwania materiałów. Przez prawie dwa lata Pracownia funkcjonowała jako jednostka jednoosobowa, mimo to pozyskano kilka tysięcy fotografii, dokumentów, przeprowadzono wywiady z wybranymi osobami, organizowane były spotkania z grupami uczniów, osobami odwiedzającymi Sierpc.

Siedziba Pracowni - ul. Płocka 30, II piętro (w tym samym budynku mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego).

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, jednakże poniedziałek jest dniem pracy wewnętrznej i tego dnia z reguły nie są przyjmowani interesanci. Choć nie jest to sztywna zasada.

STATUT PRACOWNI w formacie PDF.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRACOWNI w formacie PDF.

WYKAZ WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH w formacie PDF.

UMOWA UŻYTKOWANIA LOKALU w formacie PDF.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRACOWNI  w formacie PDF

BILANS FINANSOWY PRACOWNI NA ROK 2014  w formacie PDF

BILANS FINANSOWY PRACOWNI NA ROK 2015  w formacie PDF

PLAN FINANSOWY PRACOWNI NA ROK 2016  w formacie PDF

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI NA OKRES KADENCJI STYCZEŃ 2017 - GRUDZIEŃ 2019  w formacie PDF

UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO FINANSOWYCH PRACOWNI w formacie PDF
Pracownia to:

Michał Piotr Weber, historyk, dziennikarz, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
W Pracowni od lipca 2011 roku. Podczas studiów praktyka i współpraca z radiem UWM FM.
Zasób i zakres działalności Pracowni

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc jest jedyną instytucją miejską, której głównym statutowym celem jest gromadzenie i opracowywanie szeroko pojętej wiedzy na temat historii Sierpca i Ziemi Sierpeckiej na potrzeby Miasta Sierpc. Materiały pozyskiwane są zarówno poprzez kwerendy biblioteczne i archiwalne, jak również od instytucji i osób osób prywatnych.

Podkreślić trzeba, że większość instytucji oraz znaczna liczba osób prywatnych bezproblemowo udostępnia materiały, doceniając znaczenie i wyjątkowość prowadzonej przez nas działalności.

Fotografie, dokumenty urzędowe, świadectwa szkolne i tym podobne materialne pozostałości historyczne, przechowywane w domowych archiwach, są bezcennym źródłem informacji. Często są jedynym materialnym śladem jakiegoś wydarzenia bądź fragmentu zabudowy miasta.

Dlatego też zachęcamy do udostępniania naszej placówce wszelkich dokumentów związanych z Sierpcem. Po wykonaniu kopii, oryginały zwracamy właścicielom.

Z założenia Pracownia w ciągu kilku lat ma stać się lokalnym muzeum bądź Archiwum, dlatego też gromadzimy przedmioty powiązane z Sierpcem i ziemią sierpecką.

Oczywiście celem korzystania z udostępnionych materiałów sporządzamy odpowiednią umowę.

Instytucja może przeprowadzić poszukiwania lub ustalenia dla osób zainteresowanych, jednak nie jest to głównym zadaniem placówki.

Poprzez swoją działalność Pracownia tworzy bazę informacyjną o przeszłości i współczesności Sierpca: ludziach, zdarzeniach, miejscach, budynkach, przedsięwzięciach i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego.

Gromadzone materiały, takie jak wycinki prasowe, opracowania specjalistyczne i kopie dokumentów, w zestawieniu z dokumentami ikonograficznymi, piśmienniczymi, wspomnieniami, a także relacje ustne oraz fotografie, po fachowym, historycznym opracowaniu, tworzą bazę informacyjną o dziejach naszego miasta.

Wszelkie dokumenty historyczne - a takim jest każdy dokument związany z Sierpcem - są katalogowane i opracowywane.

Korzystanie z zasobu

Z zasobu placówki można korzystać zarówno poprzez Internetowy System Ewidencji Zbiorów, jak również bezpośrednio w siedzibie Pracowni. Niestety, najczęściej w drugim przypadku nie ma możliwości natychmiastowego korzystania z zasobów - jednak wystarczy skontaktować się z nami, po czym bezzwłocznie zostanie ustalony termin spotkania.

Ponadto na niniejszej stronie umieszczane będą artykuły, opisywane będą zabytki Sierpca, interesujące miejsca, przedstawiać będziemy także wybrane, naszym zdaniem najciekawsze materiały z zasobu.

W miarę możliwości będziemy udzielać odpowiedzi na pytania, przeprowadzać konsultacje itp.

TUTAJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAKRESEM NASZEJ OFERTY

Chcemy także podkreślić, że Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc od początku istnienia wspomagana była przez najstarszą tego typu placówkę w Polsce - Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta w Płońsku, która traktujemy wręcz jako jednostkę wzorcową.

Kierownik płońskiej placówki, Mirosława Krysiak służyła zarówno pomocą i radą. Wyraziła również zgodę na oparcie naszego systemu ewidencji zbiorów na istniejącym i doskonale sprawdzającym się w Płońsku systemie.

Poza tym uważamy, że być może powstanie sieć Pracowni Dokumentacji w innych miastach - idealnie zatem byłoby, gdyby wszystkie opierały się na w miarę jednolitym systemie ewidencjonowania zasobów.