Przejdź do treści
Strona główna » Zasób i zakres działalności

Zasób i zakres działalności

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc jest jedyną instytucją miejską, której głównym statutowym celem jest gromadzenie i opracowywanie szeroko pojętej wiedzy na temat historii Sierpca i Ziemi Sierpeckiej na potrzeby Miasta Sierpc. Materiały pozyskiwane są zarówno poprzez kwerendy biblioteczne i archiwalne, jak również od instytucji i osób osób prywatnych.

Podkreślić trzeba, że większość instytucji oraz znaczna liczba osób prywatnych bezproblemowo udostępnia materiały, doceniając znaczenie i wyjątkowość prowadzonej przez nas działalności.

Fotografiedokumenty urzędoweświadectwa szkolne i tym podobne materialne pozostałości historyczne, przechowywane w domowych archiwach, są bezcennym źródłem informacji. Często są jedynym materialnym śladem jakiegoś wydarzenia bądź fragmentu zabudowy miasta.

Dlatego też zachęcamy do udostępniania naszej placówce wszelkich dokumentów związanych z Sierpcem. Po wykonaniu kopii, oryginały zwracamy właścicielom.

Z założenia Pracownia w ciągu kilku lat ma stać się lokalnym muzeum bądź Archiwum, dlatego też gromadzimy przedmioty powiązane z Sierpcem i ziemią sierpecką.

Oczywiście celem korzystania z udostępnionych materiałów sporządzamy odpowiednią umowę.

Instytucja może przeprowadzić poszukiwania lub ustalenia dla osób zainteresowanych, jednak nie jest to głównym zadaniem placówki.

Poprzez swoją działalność Pracownia tworzy bazę informacyjną o przeszłości i współczesności Sierpca: ludziach, zdarzeniach, miejscach, budynkach, przedsięwzięciach i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego.

Gromadzone materiały, takie jak wycinki prasowe, opracowania specjalistyczne i kopie dokumentów, w zestawieniu z dokumentami ikonograficznymi, piśmienniczymi, wspomnieniami, a także relacje ustne oraz fotografie, po fachowym, historycznym opracowaniu, tworzą bazę informacyjną o dziejach naszego miasta.

Wszelkie dokumenty historyczne – a takim jest każdy dokument związany z Sierpcem – są katalogowane i opracowywane.