Przejdź do treści
Strona główna » O nas

O nas

W roku 2007 Burmistrz oraz Radni Miejscy dostrzegli potrzebę utworzenia instytucji, która zajmowałaby się dokumentowaniem i opracowywaniem historii naszego miasta – zarówno dziejów minionych, jak również wydarzeń bieżących. Placówki o takich zadaniach do tej pory w naszym mieście nie było, dlatego też w dniu 4 kwietnia 2007 r. Uchwałą rady Miejskiej Sierpca została powołana Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Funkcjonowanie rozpoczęła 13 sierpnia 2007r., z chwilą powołania dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu. Stanowisko to objął Tomasz Krukowski, który praktycznie od podstaw zorganizował jednostkę i rozpoczął proces pozyskiwania materiałów. Przez prawie dwa lata Pracownia funkcjonowała jako jednostka jednoosobowa, mimo to pozyskano kilka tysięcy fotografii, dokumentów, przeprowadzono wywiady z wybranymi osobami, organizowane były spotkania z grupami uczniów, osobami odwiedzającymi Sierpc.

Siedziba Pracowni – ul. Płocka 30, II piętro (w tym samym budynku mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego).

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, jednakże poniedziałek jest dniem pracy wewnętrznej i tego dnia z reguły nie są przyjmowani interesanci. Choć nie jest to sztywna zasada.

Statut Pracowni 2021 w formacie PDF.

Regulamin Organizacyjny i Schemat Organizacyjny 2023 w formacie PDF.

Wykaz aktów wewnętrznych Pracowni 2023 w formacie PDF.

Bilans finansowy Pracowni za 2020 rokw formacie PDF

Bilans finansowy Pracowni za 2021 rok  w formacie PDF

Plan Finansowy Pracowni na 2022 rok  w formacie PDF

Program działalności Pracowni na lata 2023-2028  w formacie PDF

Umowa ws warunków organizacyjno-finansowych działalności Pracowni 2023-2028 w formacie PDF


Pracownia to:

Michał Piotr Weber, historyk, dziennikarz, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
W Pracowni od lipca 2011 roku. Podczas studiów praktyka i współpraca z radiem UWM FM.